עם הפנים לעתיד

עבור מרבית האנשים, החיסכון לפנסיה נראה משהו רחוק ומעורפל. עם זאת, חשוב לזכור - החיסכון הפנסיוני הוא אחת ההחלטות הפיננסיות המשמעותיות ביותר שתקבלו בחייכם, שכן הוא זה שיקבע כיצד יראו חייכם בתקופת הפרישה לגמלאות.

מה זה בכלל חיסכון פנסיוני?
חיסכון פנסיוני הוא חיסכון הנצבר על פני עשרות שנים ועתיד לשרת אותנו לאחר הפרישה לגמלאות. בשוק הביטוח מוצעים כיום מגוון אפיקי חיסכון פנסיוני, המציעים מסלולי השקעה שונים ברמות סיכון שונות. כעיקרון, חיסכון פנסיוני המושקע באגרות חוב ממשלתיות או פיקדונות, הוא תנודתי ומסוכן פחות מחיסכון פנסיוני המושקע באגרות חוב פרטיות ומניות, אולם לאורך זמן הוא צפוי להניב תשואה נמוכה יותר.

אילו אפיקי חיסכון פנסיוני קיימים בשוק?
ככלל, לכל חיסכון פנסיוני יש שתי מטרות - לאפשר לחוסך להתקיים בכבוד וברמת החיים לה הוא רגיל גם בימי הפרישה, ולהבטיח לו ולמשפחתו אפיק הכנסה חלופי למקרה של אובדן הכנסה כתוצאה מאירוע בריאותי חמור. כל חיסכון פנסיוני מורכב ממספר אפיקי חיסכון, המספקים מענה לצרכים שונים:
 
  • קרנות פנסיה - אפיק חיסכון פנסיוני ארוך טווח המעניק לחוסך כיסוי ביטוחי מפני מוות ו/או אובדן כושר עבודה ושארים והן בתקופת הפרישה. באפיק זה, הסכום אשר נצבר בקופת החיסכון הפנסיוני יוענק לחוסך כקצבה חודשית מיום הפרישה.
  • קופת גמל - קופת חיסכון פנסיוני לטווח ארוך, שאינה מעניקה כיסויים ביטוחיים. גם באפיק חיסכון זה, כל הכספים אותם צבר החוסך ישולמו לו כקצבה חודשית החל מיום הפרישה.
  • ביטוח מנהלים - פוליסת ביטוח המשלבת בין פוליסת ביטוח חיים וחיסכון לגיל פרישה.

חיסכון פנסיוני ביובלים ביטוח
בסוכנות יובלים ביטוח תמצאו צוות מקצועי, מיומן ובעל ניסיון רב בהתאמת פתרונות פנסיונים מתקדמים לצרכיו המשתנים של כל לקוח ולקוח. אנו יודעים לתכנן ולתפור את החליפה הטובה ביותר בעבור המבוטח תוך התייחסות למצבו המשפחתי והבריאותי, ובכפוף לצרכיו וליכולותיו.