כמה יהיה לך בקרן פנסיה?

 

הסימולטור הינו מכשיר אינטראקטיבי המיועד לתת לך תמונה כללית לגבי חישוב סכומי קיצבאות הפנסיה למקרה זקנה, נכות או פנסיה לשאירים. המחשבון יכול לעזור לך לחשב את גובה פנסיית הזקנה, נכות או שאירים, בהתאם לנתונים שהזנת.
1. מטרת סימולטור זה היא לתת תמונה כללית בלבד לגבי סכומי הפנסיה שניתן לקבל מקרן הפנסיה בהתאם לכללי הזכאות ולהנחות האקטואריות הקבועות בתקנות קרן הפנסיה והוא ואינו בא להחליף ייעוץ פנסיוני או תכנון פיננסי המותאם במדויק לצרכיו של הלקוח.
2. הסימולטור מבוסס על הנחות כלליות אשר יתכן ואינן תואמות את הפרמטרים האישיים של המשתמש.
התוצאה שתתקבל תהיה מבוססת על הנתונים אותם הזנת במחשבון ועל ההנחות כפי שקבועות בתקנות קרן הפנסיה ואשר יכול וישתנו בעתיד. יש לקחת בחשבון כי הזכויות לפנסיה נקבעות בהתאם לתקנות הקרן כפי שהן במועד האירוע המזכה. להלן פירוט ההנחות עליהן בוצע החישוב: גיל פרישה- גבר 67, אשה 64, מסלול בסיס, ללא הבטחת תשלומים, שיעור פנסיה לאלמנה – 60% מפנסיית זקנה, תאריך הצטרפות הינו מועד החישוב. התחשיב נעשה על פי תשואה ריאלית בשיעור 4.26% ברוטו, הפרש גילאים בין בן/ בת זוג פנסיונר – גבר - 6-, אשה – 3+, אחוז הפרשות 18.33%, תאריך הצטרפות לפנסיה קודמת , אם הוזן, חושב לינואר של השנה הנוכחית. לא נלקחו בחשבון התייחסויות לנושא מיסוי.
3. על פי נתוני אתר הביטוח הלאומי, הזכאות לקצבת שאירים הינה מגיל 40 ומעלה, נכון למרץ 2008.
4. השכר הממוצע במשק נכון לאפריל 2009.
5. סכומי הפנסיה הינם לצורך הערכה בלבד ומספקים הערכה וסדר גודל בלבד ואין להסתמך עליהם. לא נשמרים נתונים מתוך ביצוע החישוב או התוצאה. אין להתייחס לתוצאה זו כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא לרבות ייעוץ פנסיוני. המידע המופיע לא נועד להוות ניתוח שלם מלא ו/או מפורט של כלל הנושאים המפורטים במסגרתו והינו כללי וחלקי בלבד ואיננו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש.